Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

 

1 Rekisterinpitäjä
Autotekniikka Mobilta Oy y-2202478-3
Läntinen teollisuuskatu 21 B
02920 Espoo
+358 (0) 40 683 8182
autotekniikka@mobilta.fi

2 Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Miko Tervonen
+358 (0) 40 683 8182
autotekniikka@mobilta.fi

3 Rekisterin nimi
Autotekniikka Mobilta Oy asiakasrekisteri / markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on verkkokauppatilausten hoitaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen ja analysointi sekä verkkosivuston käyttökokemuksen parantaminen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää käyttäjän itse antamat tiedot:
– Nimi, yritys, osoitetiedot (laskutus- ja/tai toimitustiedot), sähköpostiosoite, puhelinnumero
– Verkkokaupan kautta tehdyt tuotetilaukset
– Asiakkaan antamat muut tiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan internetsivustolla sekä sen aliverkkotunnuksien alla olevien sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka asiakas on itse antanut.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Autotekniikka Mobilta Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisteritietoja säilytetään alan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa.

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.